Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση Suzuki

Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και αρχές της μεθόδου Σουζούκι (Μέθοδος εκπαίδευσης ταλέντου ή Μέθοδος της Μητρικής Γλώσσας). Ο ρόλος γονιού και δασκάλου στη μέθοδο.

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits