Τα στάδια της μουσικής ανάπτυξης

Μελωδική και ρυθμική δεκτικότητα. Ανάπτυξη μελωδικής και ρυθμικής ετοιμότητας. Παραλληλισμός μηχανισμών γλωσσικής και μουσικής ανάπτυξης. Τα στάδια της έκθεσης, μίμησης και αφομοίωσης στη μουσική ανάπτυξη.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits