Μουσική Παιδαγωγική Ι

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - Χειμερινό

Διδάσκοντες

Στάμου Λελούδα

Λέξεις - Κλειδιά

μουσική, διδασκαλία, μέθοδος διδασκαλίας, μουσική ανάπτυξη, μουσικό ταλέντο, φωνητική ανάπτυξη, τραγούδι, Orff, Kodaly, Suzuki, Dalcroze, αξιολόγηση

Περιγραφή Μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές καθοδηγούνται:
• Να διερευνήσουν το ρόλο της μουσικής και του μουσικο-παιδαγωγού στην κοινωνία και την εκπαίδευση, και να δημιουργήσουν μια προσωπική φιλοσοφία για την αξία της μουσικής παιδείας και για την ευθύνη τους ως διδάσκοντες.
• Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αναπτύσσεται μουσικά και να γνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη αυτή.
• Να γνωρίσουν βασικούς ιστορικούς παράγοντες, φιλοσοφικές απόψεις, και ψυχολογικές θεωρίες και ρεύματα που επηρέασαν τη μουσική παιδαγωγική θεωρία και πράξη.
• Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων μουσικο-παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki, Kato Havas, Music Learning Theory κ.α.) μέσα από τις θεωρητικές αρχές τους και πρακτικές εφαρμογές.
• Να κατανοήσουν την οργάνωση ενός αναλυτικού προγράμματος στη μουσική και τη σημασία του σχεδιασμού στη μουσική διδασκαλία.
• Να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία που επιδιώκει να παρατηρήσει κανείς κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μιας μουσικής διδασκαλίας. Να παρακολουθήσουν μουσική διδασκαλία στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και να κατανοήσουν βασικές αρχές για την αποτελεσματική διδασκαλία της μουσικής στις διάφορες ηλικίες.
• Να γνωρίσουν διάφορους τρόπους μέτρησης και αξιολόγησης του μουσικού ταλέντου, της μουσικής διδασκαλίας, και της μάθησης.
• Να γνωρίσουν βασικές αρχές της αποτελεσματικής μουσικής διδασκαλίας (οργανικής, σχολικής κλπ.)
• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω σε θέματα διδακτικής της μουσικής στο σχολείο και να αρχίσουν να διαμορφώνουν προσωπικές απόψεις σε σχετικά θέματα.

External Links
Designed & Developed by vagpits