Επικοινωνία

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

A. Ομάδα Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εγνατία 156, Τ.Κ. 54006, Θεσσαλονίκη
1ος όροφος, Β-102
Τηλ. 2310 891 714

Β. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εγνατία 156, Τ.Κ. 54006, Θεσσαλονίκη
1ος όροφος, Κ-123
Τηλ. 2310 891 437
Fax: 2310 891 266

Email: opencourses@uom.gr

Website: http://opencourses.uom.gr/

External Links
Designed & Developed by vagpits