Διαγωνισμός καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας

Στα πλαίσια αξιολόγησης του έργου "Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα" και της απήχησης που είχε στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό, θα διενεργηθεί διαγωνισμός ανάδειξης και επιβράβευσης των καλύτερων μαθημάτων που διατίθενται στην πλατφόρμα μας.

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

External Links
Designed & Developed by vagpits