Εκπαιδευτικό Υλικό

Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται μέσω των Ανοιχτών Ψηφιακών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και υλικό για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων.

Ανοικτό ψηφιακό μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

01. Πρότυπα και Οδηγίες Πανεπιστημίου Μακεδονίας

02. Οδηγίες GUnet

03. Πρότυπα GUnet

04. Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες Χρήσης

Οδηγίες Μαγνητοσκόπησης
Βίντεο  
External Links
Designed & Developed by vagpits