Πνευματικά Δικαιώματα

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγωγών του εκπαιδευτικού υλικού και των Ιδρυμάτων, το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υπόκειται σε άδειες Creative Commons.Τα ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών ΔΕΠ που προβλέπονται στις δράσεις της πρόσκλησης, ώστε να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν λοιπό εκπαιδευτικό υλικό, όπως για παράδειγμα εικόνες, χωρίς να προκύπτουν ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τύποι Αδειών Creative Commons

Ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά στους τύπους αδειών Creative Commons. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

1. Αναφορά Δημιουργού CC BY

Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού CC BY

Είναι ελεύθερη:

 • για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου
 • για Διασκευή - για να τροποποιήσετε το έργο
 • Προκειμένου να κάνετε εμπορική χρήση του έργου

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αναφορά Δημιουργού - Θα πρέπει να κάνετε αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Αποποίηση - Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Δημόσιος Τομέας - Όταν ένα έργο ή κάποιο από τα μέρη του είναι διαθέσιμα στον Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το εφαρμοστέο Δίκαιο, αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την άδεια.
 • Άλλα δικαιώματα - Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται από την άδεια οποιαδήποτε από τα παρακάτω δικαιώματα:
  • Η τίμια συμπεριφορά σας ή εύλογη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού
  • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο πώς αυτό χρησιμοποιείται όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα.
 • Σημείωση - Για κάθε νέα χρήση ή διανομή, πρέπει να καταστήσετε σαφές στους άλλους τους όρους της άδειας αυτού του Έργου. Ο καλύτερος τρόπος για να το πράξετε αυτό είναι να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τον διαδικτυακό τόπο αυτής της ιστοσελίδας.

2. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Είναι ελεύθερη:

 • για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου
 • για Διασκευή - για να τροποποιήσετε το έργο
 • Προκειμένου να κάνετε εμπορική χρήση του έργου

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αναφορά Δημιουργού - Θα πρέπει να κάνετε αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).
 • Παρόμοια Διανομή - Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Αποποίηση - Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Δημόσιος Τομέας - Όταν ένα έργο ή κάποιο από τα μέρη του είναι διαθέσιμο στον Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το εφαρμοστέο Δίκαιο, αυτήη κατάσταση δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την άδεια.
 • Άλλα δικαιώματα - Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται από την άδεια οποιαδήποτε από τα παρακάτω δικαιώματα:
  • Η τίμια συμπεριφορά σας ή εύλογη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού
  • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο πώς αυτό χρησιμοποιείται όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα.
 • Σημείωση - Για κάθε νέα χρήση ή διανομή, πρέπει να καταστήσετε σαφές στους άλλους τους όρους της άδειας αυτού του Έργου. Ο καλύτερος τρόπος για να το πράξετε αυτό είναι να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τον διαδικτυακό τόπο αυτής της ιστοσελίδας.

3. Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα CC BY-ND

Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα CC BY-ND

Είναι ελεύθερη:

 • για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου
 • Προκειμένου να κάνετε εμπορική χρήση του έργου

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αναφορά Δημιουργού - Θα πρέπει να κάνετε αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).
 • Όχι Παράγωγα Έργα - Δε μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Αποποίηση - Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Δημόσιος Τομέας - Όταν ένα έργο ή κάποιο από τα μέρη του είναι διαθέσιμα στον Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το εφαρμοστέο Δίκαιο, αυτήηκατάσταση δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την άδεια.
 • Άλλα δικαιώματα - Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται από την άδεια οποιοδήποτε από τα παρακάτω δικαιώματα:
  • Η τίμια συμπεριφορά σας ή εύλογη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού
  • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο πώς αυτό χρησιμοποιείται όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα.
 • Σημείωση - Για κάθε νέα χρήση ή διανομή, πρέπει να καταστήσετε σαφές στους άλλους τους όρους της άδειας αυτού του Έργου. Ο καλύτερος τρόπος για να το πράξετε αυτό είναι να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τον διαδικτυακό τόπο αυτής της ιστοσελίδας.

4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC

Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC

Είναι ελεύθερη:

 • για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου
 • για Διασκευή - για να τροποποιήσετε το έργο

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αναφορά Δημιουργού - Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).
 • Μη Εμπορική Χρήση - Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Αποποίηση - Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Δημόσιος Τομέας - Όταν ένα έργο ή κάποιο από τα μέρη του είναι διαθέσιμα στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το εφαρμοστέο Δίκαιο, αυτήηκατάσταση δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την άδεια.
 • Άλλα δικαιώματα - Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται από την άδεια οποιοδήποτε από τα παρακάτω δικαιώματα:
  • Η τίμια συμπεριφορά σας ή εύλογη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού
  • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο πώς αυτό χρησιμοποιείται όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα.
 • Σημείωση - Για κάθε νέα χρήση ή διανομή, πρέπει να καταστήσετε σαφές στους άλλους τους όρους της άδειας αυτού του Έργου. Ο καλύτερος τρόπος για να το πράξετε αυτό είναι να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τον διαδικτυακό τόπο αυτής της ιστοσελίδας.

5. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Είναι ελεύθερη:

 • για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου
 • για Διασκευή - για να τροποποιήσετε το έργο

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αναφορά Δημιουργού - Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).
 • Μη Εμπορική Χρήση - Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς.
 • Παρόμοια Διανομή - Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Αποποίηση - Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Δημόσιος Τομέας - Όταν ένα έργο ή κάποιο από τα μέρη του είναι διαθέσιμα στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το εφαρμοστέο Δίκαιο, αυτήηκατάσταση δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την άδεια.
 • Άλλα δικαιώματα - Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται από την άδεια οποιοδήποτε από τα παρακάτω δικαιώματα:
  • Η τίμια συμπεριφορά σας ή εύλογη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού
  • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο πώς αυτό χρησιμοποιείται όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα.
 • Σημείωση - Για κάθε νέα χρήση ή διανομή, πρέπει να καταστήσετε σαφές στους άλλους τους όρους της άδειας αυτού του Έργου. Ο καλύτερος τρόπος για να το πράξετε αυτό είναι να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τον διαδικτυακό τόπο αυτής της ιστοσελίδας.

6. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα CC BY-NC-ND

Creative Commons - Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα CC BY-NC-ND

Είναι ελεύθερη:

 • για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αναφορά Δημιουργού - Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντα την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).
 • Μη Εμπορική Χρήση - Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς.
 • Όχι Παράγωγα Έργα - Δε μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Αποποίηση - Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Δημόσιος Τομέας - Όταν ένα έργο ή κάποιο από τα μέρη του είναι διαθέσιμα στονΔημόσιο Τομέα σύμφωνα με το εφαρμοστέο Δίκαιο, αυτήηκατάσταση δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την άδεια.
 • Άλλα δικαιώματα - Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται από την άδεια οποιοδήποτε από τα παρακάτω δικαιώματα:
  • Η τίμια συμπεριφορά σας ή εύλογη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού
  • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο πώς αυτό χρησιμοποιείται όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα.
 • Σημείωση - Για κάθε νέα χρήση ή διανομή, πρέπει να καταστήσετε σαφές στους άλλους τους όρους της άδειας αυτού του Έργου. Ο καλύτερος τρόπος για να το πράξετε αυτό είναι να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τον διαδικτυακό τόπο αυτής της ιστοσελίδας.
External Links
Designed & Developed by vagpits