Η Δράση

Τι είναι

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων,υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις, που αφορούν στην ανάπτυξη και δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων τα οποία θα είναι αναρτημένα στη σχετική ιδρυματική πλατφόρμα του ΠΑΜΑΚ.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα υπάρχει σε ψηφιακή μορφή και θα είναι διαθέσιμο τόσο στους φοιτητές του ΠΑΜΑΚ όσο και στο ευρύ κοινό. Τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ θα αναλάβουν την ανάπτυξη/δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία με την τοπική ομάδα υποστήριξης και θα είναι διαθέσιμο με άδειες creative commons.

Τα ψηφιακά μαθήματα που θα αναπτυχθούν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Α- και Α+. Οι προδιαγραφές τους είναι συνοπτικά οι εξής:

  • (Α-): Τα μαθήματα αυτά θα διαθέτουν οργανωμένο ψηφιακό υλικό που θα καλύπτει βασικές τεχνικές προδιαγραφές(π.χ. σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη) το οποίο θα είναι αναρτημένο στο Διαδίκτυο με τη μορφή ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.
  • (Α+): Τα μαθήματα αυτά θα διαθέτουν, εκτός των βασικών προδιαγραφών, και επιπλέον πολυμεσικό υλικό (π.χ.βιντεοδιαλέξεις, podcast και γενικότερα πολυμεσικές παρουσιάσεις).

Τι δεν είναι

Η δράση «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας»δεν αποτελεί πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν χορηγεί πτυχίο, πιστοποιητικό απόκτησης γνώσης ή αποδεικτικό κατάρτισης και στο πλαίσιό της δεν παρέχεται διδακτική υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή το προσωπικό του.

Που απευθύνεται

Στα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, ως δημιουργούς του εκπαιδευτικού περιεχομένου των Ανοικτών Μαθημάτων, καθώς η ενεργή συμμετοχή των μελών ΔΕΠ αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχίας της δράσης.

Στο ευρύ κοινό που θέλει να παρακολουθήσει τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα. Στο κοινό περιλαμβάνονται τόσο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, όπως είναι οι υπάρχοντες φοιτητές του ΠΑΜΑΚ, όσο και το ευρύ κοινό που θέλει να αποκτήσει νέες γνώσεις ή να ανανεώσει τις γνώσεις του όπως οι απόφοιτοι του ΠΑΜΑΚ ή άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

External Links
Designed & Developed by vagpits