Υφιστάμενη Κατάσταση

Διεθνής Τάση

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αυξανόμενη τάση διεθνώς από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτύσσουν και να διαθέτουν Ανοικτά Μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το OpenCourseWareConsortium. Η εμπειρία που έχει μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα περιέχεται σε σχετικό οδηγό. Μέρος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου προέρχεται από αυτό τον οδηγό.

Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα

Κάθε χρόνο διδάσκονται πάνω από 42.000 προπτυχιακά μαθήματα και αρκετές χιλιάδες μεταπτυχιακά σε 488 ακαδημαϊκά τμήματα. Η διδασκαλία συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό όπως σημειώσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, εκπαιδευτικό λογισμικό, και ηλεκτρονικές ασκήσεις. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει μη διαθέσιμο ή μη εύκολα προσβάσιμο σε ψηφιακή μορφή από ένα κεντρικό σημείο, καθώς και περιορισμένο στο στενό πλαίσιο του εκάστοτε ακαδημαϊκού ακροατηρίου, χωρίς να γίνεται γνωστό στην ευρύτερη κοινωνία.

External Links
Designed & Developed by vagpits