Για Επισκέπτες

Η ενότητα αυτή απευθύνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

External Links
Designed & Developed by vagpits