Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας;

Είναι τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δημιουργοί τους είναι τα μέλη ΔΕΠ που τα διδάσκουν. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο όπως σημειώσεις, διαφάνειες και διαλέξεις θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή.

Που μπορώ να βρω τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας;

Τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα είναι αναρτημένα στη σχετική ιδρυματική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σε ποιους απευθύνονται τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας;

Τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να ανανεώσουν αυτές που ήδη έχουν σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις.

Υπάρχει διαδικασία επιλογής για να παρακολουθήσω κάποιο μάθημα ή περιορισμός στα πόσα μαθήματα μπορώ να παρακολουθήσω;

Η πρόσβαση στα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι ανοιχτή προς όλους και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε κάποια διαδικασία επιλογής των ατόμων που θέλουν να παρακολουθήσουν.

Ποιος θα είναι ο βαθμός δυσκολίας των Ανοιχτών Ψηφιακών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας;

Είναι τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το επίπεδο είναι ακριβώς το ίδιο με αυτά.

Κάθε πότε θα παρακολουθώ τα μαθήματα;

Η εκπαιδευτική διαδικασία των Ανοιχτών Ψηφιακών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βασίζεται στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθεί με τον ρυθμό που αυτός επιθυμεί. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε ενότητες θα επιτρέπει την αυτοεκπαίδευση καθώς το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι οποιαδήποτε στιγμή διαθέσιμο.

Υπάρχουν εξετάσεις πιστοποίησης παρακολούθησης;

Όχι, δεν υπάρχει διαδικασία εξέτασης για πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μαθήματος ούτε παρέχεται κανενός είδους βεβαίωση ή πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Θα έχω επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ για τυχόν απορίες;

Όχι, τα μέλη ΔΕΠ είναι υπεύθυνα μόνο για την ανάπτυξη/δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοιχτών Ψηφιακών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια για το αν θα επικοινωνούν με όποιον παρακολουθεί το μάθημα. Προτείνεται η δημιουργία forum συζητήσεων μέσα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανταλλάζουν απόψεις, απορίες και λύσεις.

External Links
Designed & Developed by vagpits