Για Μέλη ΔΕΠ

Στην ενότητα αυτήν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τους συνήθεις προβληματισμούς και τα οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στην ανάπτυξη των Ανοικτών Μαθημάτων.

Ορισθένετες Εκπρόσωποι ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα για το έργο "Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας":

Ακαδημαϊκό Τμήμα Ορισθέντες Τμηματικοί Εκπρόσωποι
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ιωάννης Αρμακόλας
Λέκτορας
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Διοίκησης Τεχνολογίας Στυλιανός Ξυνόγαλος,
Λέκτορας
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Βασίλειος Δαγδιλέλης,
Καθηγητής
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ιωάννης Ρεφανίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Νικόλαος Πρωτόγερος,
Επίκουρος Καθηγητής
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Ιάσων Παπαθανασίου,
Λέκτορας
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Λελούδα Στάμου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Κωνσταντίνος Ταραμπάνης,
Καθηγητής
Οικονομικών Επιστημών  
External Links
Designed & Developed by vagpits