Συνήθεις Προβληματισμοί

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς ότι σε κάθε δράση ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων, τα μέλη ΔΕΠ έχουν εύλογες ενστάσεις και ανησυχίες. Οι κυριότεροι προβληματισμοί είναι:

Παρουσία φοιτητών στα αμφιθέατρα

"Οι φοιτητές μου δεν θα έρχονται στο αμφιθέατρο εάν οι διαλέξεις και το υλικό είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο", είναι μία φράση που απασχολεί συνήθως τα ΔΕΠ.

Συστήνεται στα μέλη ΔΕΠ να προσαρμόσουν την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η παρουσία των φοιτητών στο μάθημα δεν θα μειωθεί αν τα μέλη ΔΕΠ στην αρχή του εξαμήνου εξηγήσουν στους φοιτητές τους ότι έχοντας το εκπαιδευτικό υλικό και τις καταγεγραμμένες διαλέξεις ενός μαθήματος διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, επιτρέπει αφενός στους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα την παράδοση, αφετέρου στα μέλη ΔΕΠ να εμβαθύνουν στο μάθημα ή/και στην επίλυση αποριών, κάτι που πριν δεν ήταν δυνατόν λόγω του περιορισμένου χρόνου.

Διάθεση χρόνου

Τα μέλη ΔΕΠ συνήθως αναπτύσσουν μόνοι τους σημειώσεις, διαφάνειες και υποστηρικτικό υλικό τα οποία χρησιμοποιούν στις διαλέξεις τους και πολύ συχνά τα διαθέτουν ελεύθερα στην προσωπική τους ιστοσελίδα. Η δράση έχει την ομάδα υποστήριξης μελών ΔΕΠ που θα αναλάβει να αναδιαμορφώσει το υλικό στα πρότυπα που θέτει το GUnetκαι τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και θα προβαίνουν στο τελικό έλεγχο του υλικού και του μαθήματος πριν αυτό δημοσιοποιηθεί ως ανοικτό μάθημα. Με αυτήν την πρακτική που ακολουθεί και η παρούσα δράση, τα μέλη ΔΕΠ θα διαθέσουν το λιγότερο δυνατό χρόνο. Επίσης, ένα σημαντικό όφελος είναι ότι η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων, που αποτελεί μία από τις βασικές υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ, αναδεικνύεται ως ένα από τα οφέλη που απορρέουν από την ανάπτυξη των Ανοικτών Μαθημάτων.

Διάθεση εκπαιδευτικού υλικού

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς ότι όταν ένα ακαδημαϊκό μάθημα και το υλικό του γίνεται ανοιχτό προς το κοινό, η αξία του εκπαιδευτικού υλικού αυξάνεται καθώς υπάρχει πολύ μεγαλύτερο κοινό που ασχολείται μαζί του.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι μία περίπλοκη διαδικασία, αλλά συχνά είναι περισσότερο θέμα καλής τήρησης αρχείων χρήσης εκπαιδευτικού υλικού που προέρχεται από τρίτους. Το OpenCoursewareConsortium αναφέρει πως το πλήθος των διδασκόντων που είναι πρόθυμοι να διαθέσουν ελεύθερα το εκπαιδευτικό υλικό που παράγουν είναι συνήθως μεγαλύτερο του αναμενόμενου.

Υπονόμευση συγγραμμάτων και δημοσιεύσεων

Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ όταν εκδίδουν συγγράμματα ή δημοσιεύουν εργασίες υπολογίζουν και την πιθανότητα κέρδους. Η ανησυχία είναι ότι η ύπαρξη ενός Ανοιχτού Μαθήματος μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην προσπάθειά τους για να πετύχουν τη δημοσίευση ή την έκδοση.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Ανοικτά Μαθήματα στην πραγματικότητα προωθούν την πώληση των σχετικών συγγραμμάτων των καθηγητών και διευρύνουν την αγορά για τις εκδόσεις αυτές καθώς αυξάνουν την αναγνωσιμότητα των βιβλίων των καθηγητών και καταδεικνύουν το τρόπο χρήσης του συγγράμματος μέσα στην τάξη.

External Links
Designed & Developed by vagpits