Συχνές Ερωτήσεις

Οι παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις απορρέουν από τη συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ στη δράση Ανοικτών Μαθημάτων.

Το υλικό των μαθημάτων μου υπάρχει ήδη στο CoMPUs, τι παραπάνω θα προσφέρει το έργο;

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλά μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν την πλατφόρμα CoMPUs ως αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού, δίχως να υπάρχει μία κοινή δομή, ή να μην παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για το μάθημα, καθώς και να μην υπάρχει άρτια οργάνωση και παρουσίαση του υλικού των ψηφιακών μαθημάτων. Αυτό γίνεται γιατί πιθανόν να μην υπάρχουν οι τεχνικές δεξιότητες από τα μέλη ΔΕΠ για να γίνει αυτό. Η δράση έχει σαν στόχο την αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου των μαθημάτων βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η διαδικασία ανάπτυξης των Ανοικτών Μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα υποστήριξης μελών ΔΕΠ.

Η ομάδα υποστήριξης:

  • Θα αναδιοργανώσει τη δομή και τη διάρθρωση του περιεχομένου ενός μαθήματος ώστε να ακολουθεί τις προδιαγραφές του έργου.
  • Θα διαμορφώσει το εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαφάνειες και σημειώσεις, ώστε να είναι προσβάσιμο από Άτομα με αναπηρία.
  • Θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε συνεργασία με το μέλος ΔΕΠ, για τυχόν ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα.
  • Θα καταγράψει και θα επεξεργαστεί πολυμεσικό υλικό, όπως βιντεοδιαλέξεις.

Επιπλέον, τα Ανοικτά Μαθήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω της οριζόντιας εθνικής πύλης Ανοικτών Μαθημάτων.

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την ανάπτυξη ενός Ανοικτού Μαθήματος

Τα μαθήματα χωρίζονται στην κατηγορία με ελάχιστες προδιαγραφές και στην κατηγορία με πλήρεις προδιαγραφές. Την ανάπτυξη των μαθημάτων θα αναλάβει η ομάδα υποστήριξης. Ο ρόλος του μέλους ΔΕΠ θα είναι συμβουλευτικός, δηλαδή θα παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό μαζί με κατευθυντήριες οδηγίες προς την ομάδα υποστήριξης και θα ελέγχει το τελικό αποτέλεσμα πριν αυτό δημοσιοποιηθεί.

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός μαθήματος με πλήρεις προδιαγραφές είναι περισσότερο χρονοβόρα, καθώς το μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να ελέγξει τις βιντεοδιαλέξεις.

Έχω εκπαιδευτικό υλικό αλλά δεν είναι σε ψηφιακή μορφή

Η ομάδα υποστήριξης μπορεί να ψηφιοποιήσει το υλικό, αρκεί να αποτελεί ένα μικρό μέρος του συνολικού υλικού, καθώς το έργο βασίζεται στο ότι τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν ήδη εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαφάνειες και σημειώσεις, σε ψηφιακή μορφή που χρησιμοποιούν στις διαλέξεις τους.

Κάθε πότε θα γίνεται βιντεοσκόπηση των διαλέξεων;

Τα μαθήματα με πλήρεις προδιαγραφές θα βιντεοσκοπούνται στο σύνολό τους. Για παράδειγμα, για ένα μάθημα που διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα για 13 εβδομάδες θα προκύψει συνολικά υλικό βιντεοδιαλέξεων 52 ωρών.Το υλικό αυτό θα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο και θα είναι διαθέσιμο ως πολυμεσικό περιεχόμενο του Ανοικτού Μαθήματος.

Θα υπάρχει η δυνατότητα την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, κάποιες ενότητες του μαθήματος να μπορούν να βιντεοσκοπηθούν ξανά, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει με αυτόματο τρόπο, παρέχοντας μία ενημερωμένη έκδοση του Ανοικτού Μαθήματος. Αυτό, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, θα δημιουργείται εξαρχής το Ανοικτό Μάθημα με πόρους του έργου «Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας».

Πως μπορώ να προστατεύσω το εκπαιδευτικό υλικό μου από λογοκλοπή;

Επιλέγοντας συγκεκριμένες άδειες χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού. Η δράση θα χρησιμοποιήσει άδειες Creative Commons. Ο τύπος της άδειας θα επιλεχθεί σε συνεννόηση με τα μέλη ΔΕΠ και θα παρασχεθούν οδηγίες σχετικές με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχει αμοιβή για τη συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ;

Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μαθημάτων με πλήρεις προδιαγραφές θα αμείβονται για κάθε Ψηφιακό Μάθημα τύπου Α+.

External Links
Designed & Developed by vagpits