Οφέλη

Το κοινό που θα παρακολουθεί τα Ανοιχτά Μαθήματα θα μπορεί να αποκτήσει νέες γνώσεις ή να επιμορφωθεί σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία είχε διδαχθεί στο παρελθόν. Ακόμη θα μπορούν να τα παρακολουθούν όσοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην κλασσική μορφή εκπαίδευσης, για γεωγραφικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους.

External Links
Designed & Developed by vagpits