Ανάπτυξη Υλικού

Σχετικά με την ανάπτυξη του υλικού που θα προσφέρεται μέσω των Ανοιχτών Ψηφιακών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν ο ακόλουθες δράσεις:

  • Συγκέντρωση του υπάρχοντος υλικού που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μετατροπή του σε ψηφιακή μορφή.
  • Καταγραφή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση βιντεοδιαλέξεων από ειδικούς τεχνικούς της ομάδας υποστήριξης, καθώς και ζωντανές μεταδόσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Δημιουργία πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και δημοσιοποίησή του.
  • Ανάπτυξη δύο κατ'ελάχιστο ψηφιακών μαθημάτων με πλήρεις προδιαγραφές (Α+) για κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου.
  • Προσαρμογή του περιεχομένου των ψηφιακών μαθημάτων ώστε να είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ, συμμόρφωση με την τήρηση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων κ.α.
External Links
Designed & Developed by vagpits