Περιορισμοί

Προσβασιμότητα υλικού

Συστήνεται στα Ιδρύματα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, να διαμορφώσουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας που θα συντάξει η οριζόντια δράση, στο βαθμό που εκείνα κρίνουν ότι είναι εφικτό στο πλαίσιο της παρούσας πράξης.

Προτεραιότητα

Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία ψηφιακών προπτυχιακών μαθημάτων, καθώς απευθύνονται σε σαφώς μεγαλύτερο κοινό σε σχέση με τα μεταπτυχιακά μαθήματα.

External Links
Designed & Developed by vagpits