Σεμινάριο Ενημέρωσης Καθηγητών 26/09/2014

Στο σεμινάριο ενημέρωσης καθηγητών που πραγματοποιήθηκε στις 26/09/2014, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές για την παραγωγή Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων όσον αφορά τη δημιουργία:

  • παρουσιάσεων με το PowerPoint
  • εγγράφων με το MS Word
  • pdf

Υλικό από το σεμινάριο:

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

External Links
Designed & Developed by vagpits