Διαγωνισμός καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των ψηφιακών μαθημάτων, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο:«Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έως και την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης του «Διαγωνισμού Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών»,ανακοινώνονται οι τρεις (3) καλύτερες συμμετοχές, ως εξής:

  1. Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, ψηφιακό μάθημα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών με υπεύθυνο τον Καθηγητή, κ. Ευτύχιο Σαρτζετάκη,
  2. Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιακό μάθημα του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Ιωάννη Ρεφανίδη,
  3. Αγγλική Γλώσσα σε Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας, ψηφιακό μάθημα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με υπεύθυνη την κ. Ιφιγένεια Μαχίλη, μέλος E.E.Π.
External Links
Designed & Developed by vagpits