Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σχετικά με τη δράση

Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" έχει ως στόχο την ανάπτυξη ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων, στα οποία θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση τόσο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όσο και το ευρύ κοινό. Με τη δράση θα υποστηριχθεί και θα ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας και η αποστολή του Πανεπιστημίου.

Ο όρος Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα σημαίνει ότι στο εκπαιδευτικό υλικό και στο περιβάλλον του μαθήματος η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης (creativecommons).

External Links
Designed & Developed by vagpits