Μέτρηση και αξιολόγηση της μουσικής μάθησης και διδασκαλίας

Εξοικείωση με τις έννοιες της αξιολόγησης και της μέτρησης. Βασικές αρχές μέτρησης και αξιολόγησης στο μάθημα της μουσικής. Μέτρηση μουσικής δεκτικότητας και μουσικών επιτευγμάτων.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits