Η σημασία των πρώτων χρόνων της ζωής για τη μουσική ανάπτυξη

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου. Στάδια μουσικής ανάπτυξης. Διάκριση μουσικής δεκτικότητας και μουσικής ικανότητας-επιτυχίας.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits