Σχέδιο Μαθήματος. Βασικές αρχές σχεδιασμού

Δειγματική διδασκαλία (συνέχεια). Αρχές σχεδιασμού μαθημάτων μουσικής. Ενεργητική μουσική ακρόαση. Διδασκαλία κυκλικής φόρμας. Αυτοσχεδιασμός σε κυκλική φόρμα. Κριτικός σχολιασμός.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits