Σχέδιο μαθήματος

Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός.
Δειγματική διδασκαλία. Εκτέλεση ενός καταγεγραμμένου μαθήματος μουσικής (σχεδιάγραμμα μαθήματος).

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
Σχεδιάγραμμα Μαθήματος Δραστηριότητας 
External Links
Designed & Developed by vagpits