Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση Orff Schulwerk

Εξοικείωση με τη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Ορφ και τις βασικές αρχές διδασκαλίας του. Παραδείγματα και εφαρμογές.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits