Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση Suzuki (συνέχεια)

Εξοικείωση με τις τεχνικές διδασκαλίας, μελέτης, συγκέντρωσης καθώς και δημιουργίας κινήτρων στη μέθοδο Σουζούκι.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits