Ο ρόλος του δασκάλου. Βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός

Ο ρόλος του δασκάλου μουσικής στην διδασκαλία των μαθητών αλλά και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας γονέων και συναδέλφων. Η σπουδαιότητα της οργάνωσης και του σχεδιασμού της μουσικής διδασκαλίας. Μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Βασικά χαρακτηριστικά του ΔΕΠΠΣ.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits