Ιεραρχική Δομή της Τονικής Μουσικής [I]

Επανάληψη των βασικών παραμέτρων ιεραρχικής οργάνωσης της αρμονικής, αντιστικτικής και μελωδικής δομής της τονικής μουσικής μέσα από ένα παράδειγμα τονικής σύνθεσης.

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits