Πληροφορίες

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Θεωρία και Ανάλυση της Μουσικής.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούνται γνώσεις τονικής αντίστιξης και αρμονίας. Προαπαιτούμενα μαθήματα:  "Αρμονία  Ι & ΙΙ" (ΜΣ0500, ΜΣ05Ο2‐1).

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός  του μαθήματος είναι να εξοικειώσει  τους φοιτητές με μία από τις  πλέον  διαδεδομένες  μεθόδους  ανάλυσης  της  τονικής μουσικής,  το θεωρητικό  υπόβαθρο  της  οποίας  είναι  εν  πολλοίς συμβατό  με  τα πορίσματα  εμπειρικών  ερευνών  σχετικά  με  τον ιεραρχικό  τρόπο αντίληψης  της  τονικής  δομής.  Στόχος  του μαθήματος  είναι  επίσης  η ένταξη της σενκεριανής θεωρίας στο ιστορικό και κοινωνικο‐πολιτισμικό της  πλαίσιο,  καθώς  και  η  συνάρτηση  των  σχετικών  αναλυτικών πρακτικών με ζητήματα ακρόασης και εκτέλεσης.

Στο  πλαίσιο  του  μαθήματος,  οι  φοιτητές  μαθαίνουν  να  προσεγγίζουν ερμηνευτικά  τη  δομή  της  τονικής  μουσικής,  υιοθετώντας  αναγωγικές μεθόδους  συναφείς  προς  τον  ιεραρχικό  της  χαρακτήρα.  Οι  φοιτητές εξασκούνται  στο  να  συσχετίζουν  φαινόμενα  της  μουσικής  επιφάνειας μεταξύ  τους  και  να  τα  ενοποιούν  αντιληπτικά  σε  ευρείες  συνέχειες, αποκτώντας,  ως  εκ  τούτου,  βαθύτερη  κατανόηση  της  μουσικής  που εκτελούν  και  προσλαμβάνουν.

Προτεινόμενα Συγγράματα

Cadwallader, Allen & David Gagné. Analysis of Tonal Music. A Schenkerian Approach, 3η εκδ. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Neumeyer, David & Susan Trepping. A Guide to Schenkerian Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.

Forte, Allen & Steven E. Gilbert. An Introduction to Schenkerian Analysis. New York: W. W. Norton, 1982.

Ηεκτρονικές Πηγές Μάθησης

http://www.schenkerdocumentsonline.org/index.html
http://guides.library.yale.edu/content.php?pid=59431
http://nicolas.meeus.free.fr/Schenker.html
http://www.schenkerguide.com/
https://webspace.utexas.edu/dn235076/www/NT6/NT6.htm
http://www.humanities.mcmaster.ca/~renwick/glossary/index.htm
http://imslp.org/

External Links
Designed & Developed by vagpits