Εισαγωγή στη Σενκεριανή Ανάλυση

Κωδικός Μαθήματος

ΜΣ0605

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 5ο

Διδάσκοντες

Βούβαρης Πέτρος

Λέξεις - Κλειδιά

σενκεριανή ανάλυση, τονική αντίστιξη, τονική αρμονία, αναγωγικές μέθοδοι ανάλυσης, ιεραρχική τονική δομή

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε θεμελιώδεις αρχές και πρακτικές μιας από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους ανάλυσης της τονικής μουσικής, όπως αυτή εξελίχθηκε από την αρχική της θεμελίωση στο πλαίσιο των θεωριών του Heinrich Schenker (1868‐1935) μέχρι τις μέρες μας.

External Links
Designed & Developed by vagpits