Σύζευξη Ρετζίστρων

Θεωρητικό υπόβαθρο της σύζευξης ρετζίστρων, παράδειγμα ανάλυσης του Schenker: J. S. Bach, Πρελούδιο σε Ντο μείζονα, BWV 846

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits