Μοτιβικός Παραλληλισμός [ΙΙ]

Ζητήματα μοτιβικού παραλληλισμού στο πλαίσιο της σενκεριανής ανάλυσης μέσα από μία παραδειγματική ανάλυση (ΙΙ)

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits