Επαναληπτική Ανασκόπηση

Επαναληπτική ανασκόπηση των βασικότερων εννοιών και τεχνικών που παρουσιάστηκαν έως την παρούσα φάση του μαθήματος μέσα από την παραδειγματική ανάλυση του πλήρους θέματος από τις παραλλαγές επάνω στο God Save the King του L. v. Beethoven, WoO 78

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits