Μεταφορά Ρετζίστρου

Θεωρητικό υπόβαθρο της ανιούσας και κατιούσας μεταφοράς ρετζίστρου, παραδειγματική ανάλυση.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits