Βοηθητική Πτώση

Η σχέση βοηθητικής πτώσης και τονικοποίησης μέσα από μία παραδειγματική ανάλυση, βοηθητική πτώση και ημιτελείς μεταφορές μορφών του Ursatz στα ύστερα δομικά επίπεδα

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits