Γειτονικός Φθόγγος

Θεωρητικό πλαίσιο του γειτονικού φθόγγου, μετασχηματισμοί πρώτου επιπέδου της Urlinie με χρήση γειτονικού φθόγγου, ο μορφοδομικός ρόλος του γειτονικού φθόγγου στα ύστερα δομικά επίπεδα μέσα από μία παραδειγματική ανάλυση.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits