Παιχνίδι Ορίων, Φθόγγος Κάλυψης

Θεωρητικό υπόβαθρο του παιχνιδιού ορίων, παραδειγματική ανάλυση, εισαγωγή στον φθόγγο κάλυψης μέσα από παραδειγματική ανάλυση

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits