Ιεραρχική Δομή της Τονικής Μουσικής [I]

Επανάληψη των βασικών παραμέτρων ιεραρχικής οργάνωσης της αρμονικής, αντιστικτικής και μελωδικής δομής της τονικής μουσικής μέσα από ένα παράδειγμα τονικής σύνθεσης.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits