Γραμμικότητα [ΙΙ]

Εξοικείωση με τον εντοπισμό και την ανάλυση γραμμικών προόδων μέσα από δύο παραδειγματικές αναλύσεις, διερεύνηση της σχέσης μεταξύ γραμμικής προόδου και αλυσίδας μέσα από την παραδειγματική ανάλυση ενός τονικού αποσπάσματος

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits