Διακοπή

Εισαγωγή στην έννοια της διακοπής μέσα από μία παραδειγματική ανάλυση, σχέση της διακοπής με το αδιαίρετο Ursatz κατά τον Schenker, εναλλακτικές θεωρήσεις της σχέσης της διακοπής με το αδιαίρετο Ursatz.

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits