Μετασχηματισμοί Πρώτου Επιπέδου

Μετασχηματισμοί πρώτου επιπέδου: Ursatz από 3, μετασχηματισμοί πρώτου επιπέδου: Ursatz από 5, μετασχηματισμοί πρώτου επιπέδου: Ursatz από 8, συνέπειες της διαβατικής πλήρωσης του Baßbrechung: Βαθμίδες και συγχορδίες.

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits