Εισαγωγή στη Θεμελιώδη Δομή [ΙΙ]

Θεωρητικό υπόβαθρο των μετασχηματισμών της θεμελιώδους δομής, διερεύνηση του ρόλου των μετασχηματισμών της θεμελιώδους δομής μέσα από μία παραδειγματική ανάλυση, ζητήματα σημειογραφίας στη σενκεριανή ανάλυση.

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits