Διαχείριση Διεργασιών 2

Μελετάται ο χρονοπρογραμματισμός και οι χρονοδρομολογητές με ανάλυση των αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης. Αλγόριθμοι FCFS, SRTN εκ περιτροπής και μικτός.

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits