Λειτουργικά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

ΠΛ0404

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 3ο

Διδάσκοντες

Ρουμελιώτης Μάνος

Λέξεις - Κλειδιά

λειτουργικό σύστημα, windows, unix, linux. προγραμματισμός συστημάτων, επεξεργαστής, κύρια και δευτερεύουσα μνήμη, σύστημα αρχείων, συσκευές εισόδου, συσκευές εξόδου

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα. Εξετάζονται σε βάθος οι μεθοδολογίες διαχείρισης του επεξεργαστή, της μνήμης, του συστήματος αρχείων και των συσκευών εισόδου εξόδου. Μελετώνται τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την σχεδίαση ενός λειτουργικού συστήματος και οι λύσεις που έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται από τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα

External Links
Designed & Developed by vagpits