Περιεχόμενα

Αρχές λειτουργικών συστημάτων, τύποι και εξέλιξη λειτουργικών συστημάτων.

Διαχείριση επεξεργαστή, κατάσταση διεργασιών και χρονοδρομολόγηση.

Διεργασιακή επικοινωνία και συγχρονισμός, σηματοφορείς.

Διαχείριση πρωτεύουσας και δευτερεύουσας μνήμης, ιδεατή μνήμη, είσοδος/έξοδος.

Διαχείριση αρχείων.

Διαχείριση πόρων και αδιέξοδα.

Παραδείγματα σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων

Διεπαφή λειτουργικών συστημάτων με συμβολικές γλώσσες προγραμματισμού.

External Links
Designed & Developed by vagpits