Διαχείριση Εισόδου/Εξόδου 2

Εξετάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι προγραμματισμού διακοπών και η αλληλοεπικάλυψη των λειτουργιών κατά την εκτέλεση ταυτόχρονων εισόδων και εξόδων.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits