Διαχείριση Αρχείων

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αρχείων και η διαχείρισή τους. Παρουσιάζονται επίσης τα διάφορα συστήματα καταλόγων και οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΛΣ στις διεργασίες.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits