Διεργασιακή Επικοινωνία 1

Αναλύεται το πρόβλημα της διεργασιακής επικοινωνίας με επεξήγηση του κρίσιμου τμήματος. Κριτήρια καλής λύσης στο πρόβλημα. Παρουσίαση ορισμένων μη ικανοποιητικών λύσεων.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits