Διαχείριση Αρχείων 2

Εξετάζεται η διαχείριση καταλόγων στα Συστήματα Windows και Unix. Αναλύονται τα συστήματα αρχειοθέτησης FAT (16 και 32), NTFS και το σύστημα αρχείων Unix. Παρουσιάζεται επίσης το σύστημα προστασίας του Unix.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits