Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Ιστορική αναδρομή των Λειτουργικών Συστημάτων με περιγραφή των τύπων Λειτουργικών Συστημάτων που αναπτύχθηκαν κατά την εξέλιξη των Η/Υ. Επεξήγηση των βασικών εννοιών. Περιγραφή ΛΣ πραγματικού χρόνου.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits